Tallinna Bekkeri Sadam

Tallinna Bekkeri Sadam on Kopli poolsaarel tegutsev kaubasadam. Sadamal on 4 kaid ja territooriumil on loodud võimalused kaupade ladustamiseks avatud laoplatsidel ning kinnistes ladudes.

www.tallinnbekkerport.com