Integratsiooni sihtasutus logo

 

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed  ülesanneteks on ka Eesti ühiskonna lõimumisprotsesside soodustamine ning sisse- ja väljarändega seotud tegevuste koordineerimine, vastava teabe avaldamine ja ülevaadete koostamine.

www.meis.ee